Bydgoszcz,

DanzigerZeitung.pl

Temat numeru:

Gotowanie danych statystycznych- także w Polsce?
Gotowane statystyki w sosie polskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Kryzys w sektorze prywatnym, a statystyki rosn ą...
(2013-02-21 00:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Milczenie ekonomistów i kreatywność(zależnych od rz ądu)
statystyków (2013-02-19 13:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Relacje mi ędzy zużyciem energii a wzrostem PKB mog ą
wskazywać na zaburzenia w jakości zliczania wskaźnika PKB
(2013-02-19 03:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1.4 Przeci ętne wynagrodzenie w Rzeczpospolitej Polskiej w 2012
roku to 1436,54 PLN netto (2013-02-18 13:13) . . . . . . . . . 18
1.1.5 (2013-02-18 05:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1.6 Problemy z wiarygodnością danych makroekonomicznych GUS
(2013-02-13 14:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1.7 Apel o instytucjonalne uniezależnienie GUS z 2011 roku
(2013-02-13 14:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.1.8 Ekonomiści którzy przewidzieli obecny kryzys, a wiara w dane
GUS (2013-02-13 14:28) . . .

Ilustracja okładki: Philly Boy 92, cc Wikimedia Foundation.


Wydanie codzienne. Poselska.pl in English

Gazeta Poselska uruchomiła testowe wydanie codzienne w języku angielskim. Nie reklamujemy go, ponieważ aplikacja wciąż nie jest w pełni sprawna, i nie zawiera pełnych wiadomości codziennych.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz