Bydgoszcz,

poniedziałek, 31 marca 2014

Rok 1020- początki chrześcijaństwa na Helu


Hel, dawna wyspa Helibo na zatoce Gdańskiej, jest uznawany za kolebkę państwowości w ujściu Wisły. Tu mieli osiedlić się przybysze uciekający z przeludnionej Gotlandii, tworzący od ok 200 r.n n. e. pierwszą państwowość w ujściu Wisły.

Ślady osadnictwa są jednak dużo dawniejsze, jak donoszą lokalne przewodniki: "nad brzegiem morza, w odległości 2 km na pn.zach. od latarni odkryto w 1913 r. ornamentowane odłamki naczyń glinianych z wczesnej epoki żelaza, a więc sprzed około 2,5 tys. lat." [1]

To samo źródło wspomina legendarny przekaz, mający wspominać o kaplicy w Helu, wzniesionej przez króla norweskiego Olafa w 1028 r. n. e. Byłaby to więc pierwsza z bardziej trwałych akcji chrystianizacji w rejonie Zatoki Gdańskiej. Znana jest wcześniejsza misja chrystianizacyjna Wojciecha, ale nie odniosła ona trwałych rezultatów.

Podwodne ruiny Starego Helu. O historii Świata Umarłych.

Wiele źródeł i doniesień historycznych wskazuje na to że pod wodami Zatoki Gdańskiej skrywa się zapomniana stolica jednej z pierwszych państwowości na ziemiach obecnej Polski, a samo znaczenie tego słowa do dziś wywołuje kontrowersje- otóż Hel miał oznaczać swego rodzaju Królestwo Podziemi, Królestwo Umarłych.

Lokalni badacze i archeolodzy podwodni doszukują się na głębokości 2-3 metrów pod wodą podwodnych ruin Starego Helu, miasta o dość antycznej genezie, zatopionego w ok. XVIII wieku.

Geneza nazwy Hel w lingwistyce
Staronodryckie słowo Hel znaczy to samo co gockie słowo Halja, staroniemieckie Hella, anglosaksońskie Hellia i angielskie Hell. Słowo to określa świat podziemi, święte podziemne zaświaty [11].

O genezie nazwy Hel

 
Pochodzenie nazwy miasta nie zostało dotąd jednoznacznie wyjaśnione. W języku staropolskim nazwa Hel oznacza "wydmę, pustkowie, cypel", od której oprócz Helu miała się wywodzić również wcześniejsza nazwa Elbląga - "Helbląg".

Część badaczy wskazuje na jej źródło w językach germańskich. Na holenderskiej mapie z XVII w. cały półwysep nazywany jest Heel. Nazwę swoją zawdzięcza najprawdopodobniej żeglarzom – kupcom dążącym tutejszymi szlakami na tereny Prus (do Truso).